Find the best bonuses for online poker on 888poker

 

 24-05-2022r.

Wezwanie do podjęcia depozytu

Sprawozdanie finansowe 2021r.

Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego

Rachunek zysków i strat

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Informacja dodatkowa

 


 

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022

 


 

 18-10-2021r.

Nabór na wolne stanowisko pracy: specjalista ds. kadr
Wyniki naboru: specjalista ds. kadr

 


 

GRANT z NFZ edycja II

 

"Łódzkie pomaga"

 

GRANT z NFZ

 

"Łódzkie Pomaga" edycja II

 


 

07-06-2021r.

 Wezwanie do podjęcia depozytu - Rolak Zofia

 


Sprawozdanie finansowe 2020r.

BILANS
jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego

Rachunek zysków i strat

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Informacja dodatkowa

 


 

16-10-2020r.

Ogłoszenie o wyniku postępowania - Cathering

Zestawienie z otwarcia ofert - Cathering

 


 29-05-2020r.

nabór na wolne stanowisko pracy: księgowy/specjalista ds. księgowości

Informacja o wynikach naboru

 


 

15-05-2020r.

Bilans jednostki budżetowej na 2019r.

 


 

10-04-2020r.

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
NA USŁUGI SPOŁECZNE
O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA MNIEJSZEJ NIŻ 750 000 EURO,
KTÓREGO PRZEDMIOTEM JEST:

 wykonanie usług portierskich i dozoru

Pełna treść ogłoszenia

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 5a - Umowa

Załącznik 5b - Umowa użyczenia

 Zestawienie z otwarcia ofert

Zestawienie z otwarcia ofert - korekta

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 


 

09-04-2020r.

Ogłoszenie o naborze

 Dyrektor DPS

 ogłasza nabór kandydatów do pracy

w Domu Pomocy Społecznym w Łodzi, ul. Rudzka56

na stanowisko: główny księgowy

Pełna treść ogłoszenia

Informacja o wynikach naboru

 

Profil nabywcy

Plan postępowań na 2020 r.

 


 

Sprawozdanie finansowe 2018r.

Bilans

Informacja dodatkowa

 

Ogłoszenie o naborze

Dyrektor DPS

ogłasza nabór kandydatów do pracy

w Domu Pomocy Społecznym w Łodzi, ul. Rudzka56

na stanowisko: księgowy/ specjalista ds. księgowości

 

Pełna treść ogłoszenia

2011 Informacje publiczne.
Powered by Joomla